Redan  Maj och värmen verkar ha kommit på allvar.

NCC bygger nytt Resecentrum vid tågstationen i Oskarshamn samtidigt som dem förskönar Lilla Torget. Ny vedgårsdsplan på Mönsterås Bruk har även påbörjats.

Vi är involverade i dessa byggen främst som modell-byggare och projekteringsmätare. Det senare har även gjort av vi fått uppgiften att göra ritningar till Bygghandlingar.

Skanskas arbete med råvattenledning mellan Oskarshamn och Kristdala pågår för fullt. Efter semestern är det nog inte särskilt mycket kvar.

Envisan och Jan De Nul håller på med schakt och betongarbeten på norra kajen i Oskarshamn. De förbereder för avvattningsanläggningen inför Sveriges största hamnsanering som startar senare i år. Mark & Mät har även här haft förmånen att få delta med b la. modell-byggeri, inmätningar och detaljutsättningar.

I och med  att Skanska blir klara till semestern börjar vi redan se oss om efter nya projekt. Kanske Willys eller nya bygget på Mejeriplan?

 

Share →