För att nå full effektivitet krävs en hel del utrustning.

Mätutrustningen består av Trimble R8 GNSS med kontrollenhet TSCII samt PC-Tablet. Med dessa kontrollenheter styrs även totalstationerna Trimble S8 och GDM 620. Detta ger en effektiv koppling mellan de olika instrumenten samt att utsättningsfiler endast krävs i en kontrollenhet. Andra kontrollenheter, distomat och prismor finns även att tillgå.

Programvarorna som används är SBG GEO samt TOPOCAD. Dessa program kompletterar varandra  bra och resultatet är tydliga kartor, layouter och volymberäkningar.