För att nå full effektivitet krävs en hel del utrustning.

Mätutrustningen består av Trimble R8 GNSS med kontrollenhet TSCII samt PC-Tablet. Med dessa kontrollenheter styrs även totalstationerna Trimble S8 och GDM 620. Detta ger en effektiv koppling mellan de olika instrumenten samt att utsättningsfiler endast krävs i en kontrollenhet. Andra kontrollenheter, distomat och prismor finns även att tillgå.

Programvarorna som används är SBG GEO samt TOPOCAD. Dessa program kompletterar varandra  bra och resultatet är tydliga kartor, layouter och volymberäkningar.

Inmätning, volymberäkning och ortofoto med drönare samt skanning med Trimble TX5 finns även på repertoaren.

Fossilfritt bränsle i mätbilen, Isuzu Dmax,  är naturligt för oss att använda och ligger i linje med vårt miljötänk.