Det har länge varit mycket på gång i Oskarshamn, men under 2016 kommer några av de stora projekten att starta.

Saneringen av Oskarshamns hamn är i särklass det största av dessa.

För vår del gäller projekt Råvattenledning Hummeln, Högsby vattenkraftverk med förstärkning av dammar, volymberäkningsuppdrag samt ny transportör av hyttar på Scania.

Det har varit en kall period nu med en del snö. Vi är i slutet av januari. Vintern har bara börjat.

Share →