Året inleddes med riktig vinter. Kallt och snö precis som det ska vara. I världen är det dock inte riktigt som det ska vara med fortsatt krig i Ukraina och nu även i Gaza.

Inflationen är på väg nedåt och det börjar pratas om räntesänkningar under året. Det leder på sikt till att företag vågar planera för att förverkliga sina utvecklingsplaner vilket leder till ökad byggnation. Småhusbranchen dras också med och volymerna ökar.

Vi ser fram emot uppgången och många nya projekt

Share →