För tillfället råder lägre framdrift. Anledningen är att snön sprutar in från havet- se bild på inmätning av förbindelsepunkter på servis.

Share →