Hög luft och soliga fina höstdagar ger fältarbete en extra dimension.

Utstakning av centrumlinje för skogsavverkning mellan sjön Hummeln i Kristdala och Oskarshamn är precis avslutad.

En sträcka på ca 15 km i bitvis tät oröjd terräng. I denna korridor ska anläggandet av en ny råvattenledningen strax starta.

Vi ska utföra erforderliga mätningsarbeten i projektet på uppdrag av entreprenören, Skanska.

I Ålem pågår montering av de nya vindkraftverken för fullt. Kanonaden är klara med sina arbeten.

NCC lägger VA-ledningar norr om Oskarshamn, bygger om infarten till Mönsterås bruk och renoverar vattenkraftverket i Högsby.

NCC har även startat mätningsarbeten för nya E22 mellan Hossmo och Karlsrorondellen. Vi har varit på plats och samlat fältdata i befintlig terräng.

Share →